top of page
symbol-navy.png

​Penafian / Syarat Penggunaan

font-navy.png
​pengenalan
Laman web ini (selepas ini dirujuk sebagai "tapak ini") memperkenalkan maklumat syarikat / kumpulan, perkhidmatan dan produk TIPWORKS Co., Ltd. (selepas ini dirujuk sebagai "syarikat kami"). Sebelum menggunakan tapak ini, sila baca penafian dan syarat penggunaan berikut (selepas ini dirujuk sebagai "Syarat") dengan teliti dan bersetuju dengannya sebelum menggunakan. Jika anda tidak bersetuju, sila elakkan daripada menggunakannya.
Selain itu, dengan menggunakan perkhidmatan ini, anda bersetuju menerima semua terma dan syarat ini.
​Penafian
​1. 1. Kandungan tidak terjamin
Kami memberi perhatian kepada maklumat yang dipaparkan di laman web ini. Walau bagaimanapun, kami tidak menjamin mana-mana perkara berikut, nyata atau tersirat, berkenaan dengan semua maklumat yang diberikan di laman web ini. Pengguna hendaklah menggunakan "Laman" dan kegunaan maklumat yang disediakan oleh "Laman" mengikut budi bicara dan tanggungjawabnya sendiri.

(1) Semua maklumat yang diberikan pada "Laman" (maklumat yang disediakan oleh "Laman" dan semua maklumat yang terkandung dalam pautan yang diurus atau dikendalikan oleh pihak ketiga yang dipaparkan pada "Laman", dsb. Termasuk. Perkara yang sama hendaklah terpakai selepas ini dalam seksyen ini .) Kegunaan, kesesuaian, kesempurnaan, ketepatan, kebolehpercayaan, keselamatan, kesahihan, moral, dan kemas kini (2) Fungsi "laman web ini" Tidak mengganggu atau menjana ralat, tidak mengandungi virus komputer atau perkara berbahaya yang lain dalam "laman web ini" dan pelayan ③ Semua perkara yang berkaitan dengan komunikasi antara ahli ④ Perkara yang disiarkan di pelbagai SNS ⑤ Maklumat yang dihantar oleh Syarikat dan kandungan yang diedarkan di "Laman" tidak melanggar hak pihak ketiga. ⑥ Kelangsungan hidup atau identiti "Laman" dikekalkan.
⑦ "Tapak ini" membawa kesan khusus, hasil, dsb. kepada ahli.
 
​2. 2. Masalah dalam penggunaan, dsb.​
Syarikat tidak bertanggungjawab untuk sebarang transaksi, komunikasi atau pertikaian yang berlaku antara ahli dengan ahli lain atau pihak ketiga mengenai laman web ini. Sekiranya berlaku masalah atau pertikaian, pihak-pihak hendaklah menyelesaikannya. Di samping itu, mengenai perisian, kemalangan perkakasan dan kerosakan lain yang disebabkan oleh penggunaan tapak ini, semua perkhidmatan yang diperlukan, pembaikan, dsb. akan ditanggung oleh pengguna. Kami tidak bertanggungjawab atas sebarang sebab yang boleh dikaitkan dengan kami.
​3. 3. Perubahan dalam kandungan, dsb.​
Sila ambil perhatian bahawa maklumat, nama fail, dsb. yang disiarkan di tapak ini boleh ditukar, diubah suai, dipadamkan, dsb. tanpa notis.
​4. Had liabiliti​
Walaupun kami bertanggungjawab untuk sebarang kerosakan yang ditanggung oleh pengguna semasa menggunakan laman web ini, liabiliti kami akan terhad kepada kerosakan langsung dan biasa melainkan terdapat kecuaian yang disengajakan atau teruk. ..
​5. Force majeure
Syarikat tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan yang disebabkan oleh virus yang tidak dapat dicegah oleh tindakan balas virus yang sepatutnya diambil secara normal, bencana alam, atau sebarang sebab lain yang tidak dikaitkan dengan Syarikat.
​Syarat penggunaan
​1. 1. Persekitaran yang disyorkan
​PC​
Internet Explorer 10.0 dan ke atas

Microsoft Edge versi terkini

Google Chrome versi terkini

Firefox versi terkini

Safari versi terkini

​telefon pintar​
Android versi terkini

versi terkini iOS

Anda boleh menggunakannya dengan penyemak imbas selain daripada di atas, tetapi paparan mungkin berbeza pada sesetengah penyemak imbas.

​2. 2. Mengenai Cookies
Kami memanggil kuki pada beberapa halaman untuk tujuan merealisasikan tapak web yang lebih mudah digunakan dengan menyediakan fungsi yang mudah untuk pengguna dan mengumpul maklumat statistik mengenai status menyemak imbas. Kami menggunakan teknologi.
Maklumat yang disimpan dalam kuki boleh digunakan untuk membantu input pengguna atas permintaan pengguna, tetapi kuki itu boleh digunakan bersama dengan maklumat peribadi untuk tujuan selain daripada di atas. tidak ada.
Di samping itu, adalah tidak mungkin untuk mengenal pasti pengguna individu hanya dengan maklumat yang disimpan dalam kuki.
Dengan menukar tetapan penyemak imbas sendiri, anda boleh menolak untuk menerima kuki atau memaparkan amaran apabila anda menerimanya, tetapi jika anda melakukannya, salah satu tapak kami Sila ambil perhatian bahawa perkhidmatan kelab mungkin tidak tersedia.
​3. 3. Mengenai hak cipta
Hak cipta kandungan (teks, imej, video, audio, program, dsb.) yang disediakan di tapak ini adalah milik kami atau pemegang hak yang telah memberi kuasa kepada kami untuk menggunakannya. Kecuali untuk kegunaan peribadi oleh pengguna, ia tidak boleh diduplikasi, diubah suai atau disesuaikan pada tapak web lain, media cetak atau media rakaman lain. Selain daripada skop yang dibenarkan oleh undang-undang hak cipta, kandungan yang disediakan di tapak ini tidak boleh digunakan tanpa kebenaran bertulis kami terlebih dahulu.
​4. Mengenai tanda dagangan
Hak mengenai nama syarikat, nama produk dan perkhidmatan, logo, dsb. yang dipaparkan pada "Laman" adalah milik Syarikat atau pemilik hak individu. Kecuali seperti yang dibenarkan oleh undang-undang tanda dagangan dan undang-undang lain, ia tidak boleh digunakan tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Syarikat atau pemilik hak individu.
​5. Mengenai pautan
Sila nyatakan bahawa URL untuk pautan adalah berdasarkan "https://www.tipworks.co.jp/" dan bahawa ia adalah tapak web TIPWORKS Co., Ltd. Sila ambil perhatian bahawa Syarikat mungkin menukar URL, atau menukar, menggantung atau menghentikan operasinya. Di samping itu, sila ambil perhatian bahawa kami boleh membatalkan pautan jika kami menilai bahawa kandungan tapak sumber pautan atau kaedah pemautan adalah bertentangan dengan niat mengendalikan tapak ini.
​6. Mengenai pertanyaan
​6-① E-mel
E-mel yang dihantar daripada syarikat kami kepada pengguna dihantar kepada pengguna individu untuk tujuan menjawab pertanyaan pengguna. Hak cipta e-mel ini adalah milik syarikat kami, dan ia boleh dialihkan ke laman utama lain, bahan bercetak, dll. tanpa kebenaran bertulis kami terlebih dahulu, atau sebahagian atau semua kandungan e-mel boleh dialihkan atau digunakan untuk tujuan sekunder, dsb. Ia tidak boleh digunakan untuk tujuan.
​6-② Jawapan​
Tanpa mengira kaedah siasatan, kami akan menjawab pertanyaan dengan cara yang kami anggap sesuai mengikut kandungan siasatan. Selain itu, bergantung pada kandungan pertanyaan anda, mungkin mengambil sedikit masa untuk menjawab. Sila ambil perhatian.
​6-③ Maklumat hubungan​
Sila masukkan maklumat hubungan anda, seperti alamat e-mel dan nombor telefon anda, dengan tepat. Jika ia tidak tepat, kami mungkin tidak dapat menjawab pertanyaan anda. Juga, sila jangan masukkan maklumat palsu atau orang lain sebagai maklumat hubungan.
​7. Mengenai penggunaan maklumat
Kami mungkin mencipta data statistik dalam format yang tidak mengenal pasti individu berdasarkan pendapat dan pertanyaan yang diterima daripada pengguna dan data sejarah mengenai penggunaan tapak ini, dan menggunakan data tersebut. ..
​Mengenai perjanjian ini
​1-① Keberkesanan​
Jika mana-mana bahagian Perjanjian ini dianggap melanggar undang-undang, tidak sah atau tidak berkesan atas apa-apa sebab, seluruh Perjanjian ini akan terus berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya.
​1-② Perubahan, dsb.​
Kami mungkin menukar, menambah, memadam, dsb. perjanjian ini mengikut keselesaan kami, jadi sila sentiasa semak syarat terkini. Jika anda menggunakan "Laman" selepas membuat perubahan, anda dianggap telah bersetuju dengan perubahan tersebut.
​1-③ Tapak terpaut​
Sila ambil perhatian bahawa apabila menggunakan tapak web dengan pautan di tapak ini, tidak kira sama ada pengendali adalah syarikat kami atau tidak, kami akan mematuhi terma dan syarat yang ditetapkan untuk setiap tapak. berikan saya.
​Mengenai pertikaian, dsb.
​1-① Undang-undang yang mentadbir, bidang kuasa​
Penggunaan laman web ini dan tafsiran serta penggunaan perjanjian ini hendaklah dikawal oleh undang-undang Jepun. Di samping itu, Mahkamah Daerah Tokyo hendaklah menjadi mahkamah bidang kuasa perjanjian eksklusif bagi peringkat pertama untuk semua pertikaian yang berkaitan dengan penggunaan tapak ini.
​1-②  Respon kami​
Jika pengguna menggunakan "Laman" yang bertentangan dengan perjanjian ini atau tujuan mengendalikan "Laman" Syarikat, Syarikat akan menggantung penggunaan dan perkara lain sebagai tambahan kepada langkah undang-undang yang diperlukan. Kami boleh mengambil tindakan yang kami anggap perlu.
bottom of page