top of page

​Langkah berjaga-berjaga

S__17571842-removebg-preview.png
​tujuan
Anda ingin menggunakan perkhidmatan yang disediakan oleh TIPWORKS melalui laman web "Komuniti dalam talian yang disambungkan oleh harta intelek" (selepas ini dirujuk sebagai "tapak kami") yang dikendalikan oleh TIPWORKS Co., Ltd. (selepas ini dirujuk sebagai "TIPWORKS"). Dalam dalam kes itu, adalah perlu untuk bersetuju dengan "Perjanjian Keahlian" berikut (selepas ini dirujuk sebagai "Syarat"). Butiran mengenai kandungan dan fungsi "Laman Kami" akan dipaparkan pada skrin "Laman Kami" atau dalam peraturan, nota amaran, dsb. yang dipaparkan secara berasingan oleh Syarikat, sebagai tambahan kepada Terma ini, dan peraturan, nota peringatan, dsb. hendaklah dipamerkan. Ia hendaklah disertakan dalam perjanjian ini. Sekiranya terdapat mana-mana peruntukan dalam perjanjian ini yang tidak terpakai kepada ahli pada masa ini, ia akan digunakan dari masa apabila ia terpakai pada masa hadapan disebabkan oleh perubahan dalam keadaan.
​Perkara 1 (Takrifan)
"Tapak kami" ialah istilah umum untuk perkhidmatan maklumat di Internet yang disediakan oleh TIPWORKS dan penghantaran e-mel dan perkhidmatan sokongan maklumat lain untuk ahli yang disediakan oleh TIPWORKS yang mengiringi tapak tersebut.
​Perkara 2 (Ahli)
(1) Ahli "laman web kami" (selepas ini dirujuk sebagai "ahli") didaftarkan (mengikut takrifan di bawah Undang-undang Perlindungan Maklumat Peribadi) dan maklumat lain di "tapak kami" mengikut prosedur yang ditentukan oleh TIPWORKS. Selepas ini dirujuk kepada sebagai "pendaftaran ahli").
(2) Ahli dianggap telah menerima semua kandungan perjanjian ini apabila mereka mendaftar sebagai ahli di "laman Kami". Petunjuk penolakan akan diterima hanya dengan tidak mendaftar sebagai ahli di "Laman kami".
​Perkara 3 (Pendaftaran ahli dan tanggungjawab ahli, dsb.)
(1) Mereka yang ingin menggunakan "Laman Kami" hendaklah mendaftar sebagai ahli di "Laman Kami" atas kehendak dan tanggungjawab mereka sendiri. Selepas pendaftaran ahli, sambung pendaftaran dan kelulusan TIPWORKS dengan nama sebenar, TIPWORKS hendaklah mengeluarkan akaun "laman kami" kepada ahli, dan ahli hendaklah menyediakan perkhidmatan untuk ahli (pustaka gagal, pengedaran maklumat berbayar) di "laman kami ". , Perkhidmatan berbayar sukarela lain) boleh digunakan. Pada masa itu, TIPWORKS hendaklah menggunakannya mengikut kaedah yang dimaklumkan kepada ahli.
(2) Ahli bertanggungjawab untuk penggunaan dan pengurusan kata laluan dan akaun (selepas ini dirujuk sebagai "kata laluan, dsb."). TIPWORKS akan menggunakan dan mengurus kata laluan, dsb., tidak kira sama ada ahli bertanggungjawab atau tidak, termasuk kes kecurian, kehilangan, penggunaan tanpa kebenaran, penggunaan tanpa kebenaran oleh orang lain, dsb., melainkan TIPWORKS sengaja atau cuai teruk. Kami tidak mengambil sebarang tanggungjawab untuk sebarang kerosakan yang disebabkan dan sebarang kerosakan yang disebabkan oleh menggunakan "laman web kami".
③ Ahli boleh menukar atau memadam akaun "laman kami" mereka pada bila-bila masa. Sekiranya ahli memadam akaun di "laman kami" dan ingin memadam resume, ahli hendaklah meminta TIPWORKS untuk memadamnya sendiri, dan TIPWORKS mengenai penggunaan dan pengurusan resume apabila tiada permintaan. tanggungjawab.
④ Walaupun ahli tidak memadamkan akaun "laman kami" sendiri, jika dia tidak log masuk ke "laman kami" selama lebih daripada satu tahun, pangkalan data "laman kami" oleh TIPWORKS akan dipaparkan. Anda bersetuju terlebih dahulu bahawa akaun "tapak kami" anda mungkin dipadamkan semasa penyelenggaraan.
⑤ Ahli bersetuju terlebih dahulu bahawa jika ahli tidak lagi menjadi ahli kerana pemadaman akaun atau sebab lain, semua maklumat di "laman web kami" akan dipadamkan dan kandungan maklumat itu tidak dapat disahkan.
⑥ Walaupun maklumat yang didaftarkan di "laman web kami" dan resume yang didaftarkan ditukar
atau ditambah oleh ahli, nama, bacaan, alamat, nombor telefon, alamat e-mel, dsb. resume yang didaftarkan atau ditukar atau ditambah Ahli sendiri adalah bertanggungjawab ke atas ketepatan, kebenaran dan kemas kini semua maklumat bukan awam (maklumat tanpa nama) yang ditentukan oleh TIPWORKS, seperti tarikh lahir.
⑦ Ahli mengakui terlebih dahulu bahawa walaupun ahli membuat pertanyaan kepada TIPWORKS, jika TIPWORKS tidak dapat mengesahkan bahawa penanya adalah ahli itu sendiri, TIPWORKS tidak akan dapat menjawab pertanyaan daripada ahli. Selepas itu, anda hendaklah mendaftar sebagai ahli.
⑧ Jika ahli membuat aduan atau meminta untuk memadam resume kerana kesilapan dalam semua atau sebahagian resume yang didaftarkan di "laman kami", TIPWORKS akan menghantar resume tanpa notis terlebih dahulu. Ahli hendaklah memberi kebenaran terlebih dahulu untuk menukar skop pendedahan atau memadam semua atau sebahagian daripada resume, seperti menjadikan semua atau sebahagian daripada kandungan tidak kelihatan, dan TIPWORKS tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kerosakan yang disebabkan olehnya. Kami tidak bertanggungjawab.
⑨ Walaupun ahli tidak mahu menghentikan penghantaran e-mel daripada "tapak kami", jika pemberitahuan ralat seperti ralat pelayan mel masuk atau destinasi yang tidak diketahui tiba di pelayan mel "laman kami" lebih daripada yang tertentu. beberapa kali. Boleh dipadamkan daripada destinasi penghantaran mel semasa penyelenggaraan pangkalan data "Tapak kami".
⑩ Daripada mesej yang dihantar dan diterima oleh ahli di "tapak kami" yang ahli telah simpan selama lebih daripada satu tahun, mesej yang melebihi tahun lalu mungkin dipadamkan semasa pangkalan data dan penyelenggaraan "tapak kami".
⑪ TIPWORKS ialah perniagaan untuk ahli apabila tidak dapat mengesahkan sama ada mereka berhasrat untuk terus menggunakan "tapak kami" untuk tempoh tertentu, apabila pembayaran ditangguhkan atau tertunggak, atau disebabkan oleh keadaan yang tidak dapat dielakkan seperti bencana alam. atau pengurusan yang lemah.
Sekiranya berlaku pembubaran, kami bersetuju terlebih dahulu bahawa kami mungkin dikecualikan daripada skop "tapak kami" tanpa notis terlebih dahulu.
⑫ Ahli tidak boleh menyalin atau menyalin maklumat yang tidak terbuka kepada orang ramai atau mendedahkannya kepada pihak ketiga, yang telah mereka pelajari melalui “Laman Kami”.
⑬ Ahli hendaklah menggunakan TIPWORKS selepas mengakui terlebih dahulu bahawa kepastian semua hasil perkhidmatan yang disediakan oleh "Laman Kami" tidak dijamin.
⑭ Ahli bersetuju terlebih dahulu bahawa mereka mungkin menerima panduan penggunaan untuk perkhidmatan individu TIPWORKS apabila mereka mula menggunakan "Tapak Kami". Di samping itu, ahli hendaklah mengesahkan bahawa penyediaan perkhidmatan individu kepada ahli tidak akan dimulakan dengan menerima bimbingan, dan jika terdapat prosedur yang dinyatakan secara berasingan oleh TIPWORKS, ahli hendaklah melaksanakan prosedur tersebut Hendaklah menggunakan perkhidmatan individu di.
⑮ Ahli tidak boleh melakukan 1 hingga 16 berikut di "Laman kami".
1. Perbuatan mendaftar dan memberikan maklumat palsu dengan sengaja
2. Perbuatan mendaftar dan memberi maklumat yang bukan maklumat tentang diri sendiri
3. Perbuatan yang melanggar hak orang lain seperti hak cipta, hak tanda dagangan, hak privasi, hak nama, hak potret, kehormatan, dsb.
4. Perbuatan yang memfitnah individu atau kumpulan
5. Perbuatan yang melanggar atau mungkin melanggar undang-undang dan peraturan, ketenteraman awam dan moral

6. Perbuatan seperti pendaftaran dan penyediaan maklumat untuk tujuan keuntungan
7. Perbuatan yang memberi keburukan kepada TIPWORKS atau pihak ketiga yang lain
8. Tindakan yang mengenakan beban pada TIPWORKS atau pelayan pihak ketiga yang lain, atau tindakan
yang mengganggu atau boleh merosakkan operasi, rangkaian atau sistem "tapak kami", atau tindakan yang boleh menyebabkan perkara ini.
9. Perbuatan yang merosakkan amanah TIPWORKS atau pihak ketiga yang lain
10. Perbuatan di mana pihak ketiga selain ahli berpura-pura menjadi ahli dan memohon atau menggunakan "tapak kami", atau ahli menyamar sebagai pihak ketiga selain ahli untuk memohon atau menggunakan "tapak kami" .
11. Perbuatan yang menyebabkan atau boleh menyebabkan kesulitan, seperti memfitnah TIPWORKS atau pihak ketiga yang lain.
12. Terdapat risiko bahawa maklumat tentang TIPWORKS atau pihak ketiga lain yang ahli itu sendiri atau pihak ketiga mungkin telah belajar melalui penggunaan "laman web kami" akan didedahkan kepada umum atau umum, seperti dengan membuat umum di Internet .tindakan
13. Tindakan ahli mendaftarkan berbilang akaun di "laman kami" dan menggunakan "laman kami"
14. Tindakan menghubungi terus pihak ketiga lain yang diperoleh melalui "laman kami" tanpa persetujuan TIPWORKS (kecuali apabila diandaikan ahli akan menghubungi terus).
15. Tindakan mengakses atau cuba mengakses atau cuba mengakses pengesahan sistem ahli dan pencarian keselamatan, maklumat bukan awam "laman web kami", dsb. tanpa kebenaran yang sewajarnya.
16. Perbuatan lain yang dilarang oleh TIPWORKS
​Perkara 4 (Tambahan dan perubahan pada perjanjian keahlian ini)
Berkenaan dengan perkara yang tidak dinyatakan dalam perjanjian ini dan dianggap perlu, semua atau sebahagian daripada perjanjian ini boleh ditambah atau diubah dengan resolusi TIPWORKS. Di samping itu, sebarang penambahan atau perubahan pada Perjanjian ini hendaklah didedahkan dengan segera pada "Laman Kami", dan Terma yang ditambah atau diubah akan menjadi berkuat kuasa apabila didedahkan pada "Laman Kami".
bottom of page